Home / ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਸਾਵਧਾਨ ਜੇ ਸਰੀਰ ਚ ਇਹ 3 ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿ ਕਾ ਰ ਹੋ

ਸਾਵਧਾਨ ਜੇ ਸਰੀਰ ਚ ਇਹ 3 ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿ ਕਾ ਰ ਹੋ

ਜੇ ਸਰੀਰ ਚ ਇਹ 3 ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤਾ ਸਮਝੋ

ਕੋ ਰੋ ਨਾ ਵਾ ਇ ਰਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤਬਾਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 10 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 148 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੀ ਮੌ ਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੌ ਤਾ ਕੋ ਰੋ ਨਾ ਵਾ ਇ ਰਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੇ ਲੱਖ ਤੋ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋ ਰੋ ਨਾ ਵਾ ਇ ਰਸ ਹੋਣ ਤੋ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋ ਰੋ ਨਾ ਵਿ ਸ਼ਾ ਣੂ ਤੋ ਸਾਵ ਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਛਣ ਇਸ ਤਰਾ ਹਨ। 1.ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋ 5 ਦਿਨਾ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਸ਼ਕ ਖਾਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2.ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਹਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤੇ ਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। 3. ਜਦੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋ ਰੋ ਨਾ ਵਾ ਇ ਰ ਸ ਦੀ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁ ਸ਼ ਕ ਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਕਿ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਦੀਆ ਸ ਮੱ ਸਿ ਆ ਵਾ ਫੇਫੜਿਆ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ ਦੇ ਫੈ ਲ ਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਐਨਐਚਐਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਨੇ ਵੀ ਕੋ ਰੋ ਨਾ ਵਾ ਇ ਰ ਸ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦ ਰ ਦ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੀਆ ਸ ਮੱ ਸਿ ਆ ਵਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆ ਹਨ।

error: Content is protected !!