Home / ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਬੁਢੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ

ਬੁਢੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ

ਆਦਮੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਨ . ਤੱਦ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ , ਲੁਕ , ਧਰਮ ਇਤਆਦਿ ਚੀਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ . ਉਂਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਵ ਕਪਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹਨ , ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ . ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨੂੰ ਪੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ . ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਡੁਇਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਾਂ ਜਿਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਲੋਂ 29 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਵਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ .

49 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਖੇਇਲ ਹੋਕ ਪੇਸ਼ੇ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਏਕਟਰ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਹਨ . ਮਿਖੇਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸਾਰਾਹ ਸਾਪ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਹਨ . ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਖੇਇਲ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 29 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਹਨ . ਸਾਰਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਖੇਇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਿਏਟਰ ਕਰਣਾ ਪਸੰਦ ਹਨ . ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਥਿਏਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ . ਤੱਦ ਮਿਖੇਇਲ 46 ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾਹ ਸਿਰਫ 17 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ . ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਮਿਖੇਇਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ . ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੋਸਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਿਤ ਸੀ . ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਨਜਦੀਕੀਆਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਨਮੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ .

ਹਾਲਾਂਕਿ 49 ਦੇ ਮਿਖੇਇਲ ਅਤੇ 20 ਦੀ ਸਾਰਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕੋ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ . ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਖੇਇਲ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਥਾਮੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਗ਼ੁੱ ਸੇ ਵਾਲੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ . ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੱਕ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ . ਮਿਖੇਇਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੜੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ . ਸਿਰਫ ਅੰਜਾਨ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ . ਦਰਅਸਲ ਮਿਖੇਇਲ ਜਿਸ ਥਿਏਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾਹ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਵਿੱਚ ਵਾਲੰਟਿਅਰ ਸ‍ਟੂਡੇਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ . ਜਦੋਂ ਥਿਏਟਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਖੇਇਲ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚਲਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਮਿਖੇਇਲ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਕੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ .

ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਛੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਖੇਇਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਫੇਕਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਚਲੇ ਗਏ . ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾਹ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ . ਸਾਰਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਖੇਇਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਖੇਇਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸਮੱਝਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ਸੀ . ਉਹ ਸਾਰਾਹ ਵਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ .

ਮਿਖੇਇਲ ਲਈ ਸਾਰਾਹ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਸੀ . ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ . ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕੋ ਨੇ ਮਿਖੇਇਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ . ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਸਾਰਾਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਖੇਇਲ ਵਲੋਂ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ . ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ . ਮਿਖੇਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਨ ਕਿ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹਨ . ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਬੂੜੇ ਹੋ ਜਵਾਨ ਹੋ , ਗਰੀਬ ਹੋ ਆਮਿਰ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋ .

error: Content is protected !!