Home / ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ 2 ਗ਼ਲਤ ਆਦਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਦੁਗਣਾ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ 2 ਗ਼ਲਤ ਆਦਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਦੁਗਣਾ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੁੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੁੰ ਚਬਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਨਹੁੰਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਕਟਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੀਡੀਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਸਾਫ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

error: Content is protected !!