Home / ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਕੈਦੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਂ ਸੀ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੱ ਲਾਦ

ਕੈਦੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਂ ਸੀ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੱ ਲਾਦ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂ ਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਉਸਨੂੰ ਫ਼ਾਂ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ ਲਾ ਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਾਂ ਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਂ ਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ, ਫ਼ਾਂ ਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਦਿ ਪ੍ਰਕਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂ ਸੀ ਦੀ ਸ ਜਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਨ ਦੀ ਨਿੱਬ ਤੋ ੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖ਼ ਤ ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ ਫ਼ਾਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ , ਏਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਮਜਿਸਟਰੇਟ , ਜੱ ਲਾ ਦ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਫ਼ਾਂ ਸੀ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁੱਕੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂ ਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੰ ਸ ਕਾ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਾਂ ਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਫ਼ਾਂ ਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੱਕ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਂ ਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ .ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ,ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਾਂ ਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱ ਲਾ ਦ ਕੈਦੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੀਵਰ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ ਜੱ ਲਾ ਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ “ਹਿੰਦੂਆ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ.ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ . ਮੈ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ।

error: Content is protected !!