Home / ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਇਹ 2 ਨਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ

ਇਹ 2 ਨਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ

ਵਿਆਹ ਦਾ ਬੰਧਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਨਜਾਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨਜਾਨ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਜਨਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀਅਪੇਕਸ਼ਾਵਾਂਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਡ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਸਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ , ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨਭਰ ਦਿਲਾਂ ਜਾਨੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਬਰਾਬਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਤੀ ਹੈ । ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਝ ਪਤੀ – ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ 2 ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਤਰੀਕੇ ਵਲੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਲਿਏ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੋ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਤਨਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

K ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀਆਂ
ਇਸ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮਭਾਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਵਲੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੁਖਮਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਇੰਜ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮਪੂਰਵਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ । ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਹੋਣ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਰਾਬ ਆਦਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕਰੋ । ਇੱਕ ਇੰਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਕੇ ਕਰੋ ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਲੋਂ ਏਸ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਕੁਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।

P ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਔਰਤਾਂ
ਪੀ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਜਾਗਰੁਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਕੇ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੇਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਬਸ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਪਤੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡਕੇ ਬਸ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ । ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਣਾ ਤਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਮਝ ਪਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਰਾਜ ਹੋਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ । ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕ ਲੇ ਸ਼ ਬਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਿੜਚਿੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਲ ੜਾ ਈ ਕਰਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਾਂ ।

error: Content is protected !!